Dashboard Managementinformatie

Maak kennis met het NVVB Dashboard Dienstverlening tijdens een regio sessie, meld u hier aan.


Om inzicht te krijgen in de dienstverlening en deze te verbeteren is onder andere actuele management- en stuurinformatie van belang.

De NVVB biedt daarom sinds april 2015 haar leden een nieuwe service aan die relevante en actuele gegevens oplevert rondom de eigen dienstverlening. De service bestaat uit een digitaal dashboard met 35 kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) op basis waarvan u de kwaliteit, service en kosten van de dienstverlening binnen uw gemeente op een eenvoudige manier kunt monitoren en vergelijken met andere gemeenten. Dit concept is vanwege de samenwerking met gemeenten, leveranciers en ontwikkelaars uniek. Door deze samenwerking is het mogelijk om het merendeel van de 35 KPI’s direct te koppelen aan het online dashboard. De 35 indicatoren zijn in samenspraak met 70 gemeenten (van groot tot klein) opgesteld en vastgesteld. Door middel van het instellen van een stuurgroep Dashboard Managementinformatie, welke bemenst wordt door de deelnemers, bepalen de gemeenten de komende jaren zelf hoe deze pijler zich verder ontwikkelt. Door deze opzet is het daadwerkelijk een instrument van, voor en door gemeenten.

 

Dashboard in cijfers

365 dagen per jaar feedback van uw klanten

35 KPI's in één dashboard, waarvan circa de helft direct gekoppeld kan worden aan uw eigen bronbestanden

4 keer per jaar actuele informatie

keuze uit drie verschillende pakketten

 

Dashboard in de media

Eerste Friese deelnemers Dashboard Dienstverlening

Gepland onderhoud: vrijdag 9 december

►Gemeente Leiderdorp blij met Dashboard Dienstverlening

Gemeenten krijgen een Dashboard Dienstverlening

Sturen op kwaliteit van dienstverlening

 

Inloggen

 

Een moment a.u.b.